Formuła 1: Startuj z nami
Logowanie
Aktualności
GP Bahrajnu
Kącik fana F1
Publicystyka
Strefa wspomnień
Kontakt z nami
Projekt F1 > F1LC > Regulamin F1LC
Regulamin F1 Live! Competition
--

§ 1. Podstawowe zasady

 1. Do konkursu może przystąpić każda osoba fizyczna zwana dalej typującym pod warunkiem posiadania konta w serwisie.
 2. Celem konkursu jest trafne typowanie kierowców, którzy zajmą pierwsze dziesięć miejsc, oraz dwóch kierowców, którzy nie ukończą wyścigu, w wyścigach Grand Prix Formuły 1 w danym sezonie.
 3. Konkurs jest podzielony na rundy, a liczba rund jest równa liczbie wyścigów Grand Prix Formuły 1.
 4. Każda runda odpowiada jednemu wyścigowi.
 5. Termin typowania wyników w każdej rundzie biegnie od dnia rozpoczęcia konkursu i mija na 1 godzinę przed rozpoczęciem, odpowiadającego danej rundzie, wyścigu.
 6. Termin rozpoczęcia konkursu jest ogłaszany przez prowadzącego po podaniu przez wszystkie zespoły listy ich kierowców.
 7. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: w kategorii typujących i w kategorii regionów.
 8. Liczba punktów typującego jest sumą punktów zdobytych przez tego typującego we wszystkich rundach. Analogicznie, liczba punktów regionu jest sumą punktów zdobytych przez ten region we wszystkich rundach.
 9. Zwycięzcą konkursu w kategorii typujących jest ten typujący, który po ostatniej rundzie będzie miał największą liczbę punktów. Analogicznie, zwycięzcą konkursu w kategorii regionów jest ten region, który po ostatniej rundzie będzie miał największą liczbę punktów.
 10. Jeżeli dwoje lub więcej typujących bądź regionów po ostatniej rundzie będzie miało tę samą liczbę punktów, to zajmą oni wspólnie to samo miejsce.
 11. Nazwy regionów biorących udział w konkursie są ustalane przez prowadzącego serwis.
 12. Odpowiedzialnym za prowadzenie konkursu jest Radosław Popławski (f1@projektf1.com).

§ 2. Zasady typowania wyników

 1. Wyniki typować można tylko za pomocą formularza znajdującego się na wyszczególniej stronie serwisu i przy spełnieniu podanych w nim warunków.
 2. Typowanie polega na wprowadzeniu do formularza swoich danych, oddaniu dwunastu pojedynczych typów poprzez wprowadzenie w odpowiednie pola dziesięciu różnych kierowców, którzy ukończą wyścig na miejscach od 1. do 10., zwane dalej polami od 1 do 10, oraz na wprowadzeniu dwóch kierowców, którzy wyścigu nie ukończą, do odpowiednich pól, zwanych dalej polami 11 i 12.
 3. Konieczne jest tylko wypełnienie pól pozwalających na zidentyfikowanie typującego lub zalogowanie się w serwisie przed oddaniem typów. Wypełnienie pozostałych pól nie jest obowiązkowe.
 4. Kierowcy w polach od 1 do 10 nie mogą się powtarzać.
 5. W polach 11 i 12 również muszą się pojawić różni kierowcy.
 6. Jeżeli w danej rundzie typujący nadeśle więcej niż jedno typowanie, to wszystkie typowania, oprócz ostatniego, są unieważniane.

§ 3. Sposób obliczania punktów w rundzie

 1. Typujący otrzymuje punkty za każdy pojedynczy typ w polach od 1 do 10 tylko wtedy, gdy wytypowany kierowca zostanie w wyścigu sklasyfikowany zgodnie z regulaminem FIA.
 2. Typujący otrzymuje punkty za każdy pojedynczy typ w polach 11 i 12 tylko wtedy, gdy wytypowany kierowca wystartuje w wyścigu, ale nie zostanie sklasyfikowany, wykluczony ani zdyskwalifikowany.
 3. Liczba punktów przyznanych za każdy pojedynczy typ w polach od 1 do 10 jest równa liczbie samochodów, które zostały sklasyfikowane po wyścigu, pomniejszonej o wartość bezwzględną z różnicy pomiędzy miejscem, na którym typujący typował danego kierowcę, a faktycznie zajętym przez tego kierowcę miejscem w wyścigu.
 4. Liczba punktów za trafne wytypowanie każdego kierowcy z pól 11 i 12 jest równa liczbie samochodów, które zostały sklasyfikowane po wyścigu.
 5. Za niewypełnione pole lub unieważniony pojedynczy typ nie przyznaje się punktów.
 6. Punktacja typującego w rundzie jest równa sumie punktów przyznanych za wszystkie pojedyncze typy, obliczonych na podstawie postanowień pkt. od 1 do 5.
 7. Punktacja regionu w rundzie jest równa liczbie punktów tego typującego z danego regionu, który uzyskał największą liczbę punktów w tej rundzie.
 8. Punkty w każdej rundzie przyznaje się po opublikowaniu nieoficjalnych rezultatów, odpowiadającemu rundzie, wyścigowi.
 9. Jeżeli w późniejszym okresie wyniki wyścigu zostaną zmienione, to punktacja typującego w odpowiedniej rundzie konkursu zostanie dostosowana do zmienionych wyników wyścigu.

§ 4. Odwołania

 1. Każdy typujący ma czas do 1. grudnia na złożenie odwołania od wyników każdego wyścigu wraz z uzasadnieniem.
 2. Odwołania złożone po tym terminie będą rozpatrywane tylko w wyjątkowych okolicznościach.

§ 5. Sankcje

 1. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu przez typującego prowadzący konkurs zastrzega sobie prawo do unieważnienia pojedynczego typu, unieważnienia typowania lub wykluczenia typującego z konkursu.

§ 6. Pozostałe

 1. Wszelkie sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane jednoosobowo przez prowadzącego serwis.
 2. Typujący jest zobowiązany do uaktualniania na bieżąco swoich danych na stronie z ustawieniami swojego konta w serwisie.
 3. Wypełnienie i wysłanie formularza jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych typującego tylko i wyłącznie na potrzeby niniejszego konkursu.

Odpowiedzialny za prowadzenie konkursu: Radosław Popławski.

Podziękowania dla Aleksandra Jedenaka za konsultację prawną.

Do góry
formula1.com | F1-Live! | motorsport.com | ITV–F1 | Formuła 1